31 กรกฎาคม 2565

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565


ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายฟายซัน เต๊ะ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ประจำปี 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

22 กรกฎาคม 2565

สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายฟายซัน  เต๊ะ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

9 กรกฎาคม 2565

 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดนิคมวชินาราม และวัดนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

30 มิถุนายน 2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ นำโดย นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564) โดยมี นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ณ ห้องประชุม A 209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อคัดเลือกและประเมินผลธุรกิจศูนย์บ่มเพาะที่ได้ระดับ 3 ดาว เป็นตัวแทนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัด เข้ารับการประเมินระดับภาคกลางต่อไป


หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย : นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ/บันทึกภาพภายในกิจกรรม

28 มิถุนายน 2565

โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายฟายซัน  เต๊ะ ครูที่ปรึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการเยาชนสร้างชาติและครูสร้างชาติ รุ่นที่ 11 ณ หอประชุมพระพิรุณ  ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ หวังสร้าง “เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง กล้า” เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ ทั้งนี้ยังได้รับโอกาส เสวนาให้กับบุคลากรจากสถานศึกษาอื่นๆ ในหัวข้อ "ความจำเป็นในการสร้างชาติ" พร้อมกับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

27 มิถุนายน 2565

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการ เป็นผู้อ่านสารโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เนื่องใน “ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ” พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUM ONE ประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณ ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันป้องกันและตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

21 มิถุนายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะเเนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUM BER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางกฤษณา จันทร์ตรี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะเเนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUM BER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ,นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ,นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายรุ่งอรุณ งดงามนักวิชาการสาธารสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ร่วมติดตามให้กำลังใจการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะที่เข้าร่วมารติดตามในครั้งนี้